Открито управление


 

» Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите на 3 ноември 2019г.

» Община Стамболово оповестява мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 27.09.2019 г.

» СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

» Заповед на кмета на община Стамболово, за образуване на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК)

» Покана за консултации за определяне състава на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК) 2019г. на 14.10.2019 г.

» Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) 2019г.на 20.09.2019 г.

» Избирателен списък за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

» Заповед №390 за определяне на места за обявяване на избирателни списъци

» Заповед №381 за образуване на секции на територията на община Стамболово

» СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА 27.10.2019 Г.

» Покана за консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) 2019г.