Във връзка, с годишното обучение на служители, от държавната администрация в интернет порталът на Общинска администрация Стамболово се публикува линк към сайта на Института по публична администрация и европейска интеграция.