Открито управление
 
 
   
 
Открит конкурс
 
По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .
 
 
 
 
 
Открит конкурс
 
По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .
 
 
 
 
 
Търг
 
 
За участие с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук  .
 
Заповед №94 от 09.03.2018 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения търг.