КМЕТ НА С.БАЛКАН

 

   Трите имена:       КЕРИМ ДУРГУТ ШЕРИФ

   Рождена дата :   21.06.1981 Г.

   Образование:     СРЕДНО

   Тел.                    0879 63 58 33                                 

 

 

КМЕТ НА С.БЯЛ КЛАДЕНЕЦ

 

   Трите имена:       СЕЛИМ НЕДЖИБ СЕЛИМ

   Рождена дата :   22.04.1978 Г.

   Образование:     СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

   Тел.                    0879 63 57 26

 


КМЕТ НА С.ВОДЕНЦИ

 

   Трите имена:       МЕЛИХА ХАСАН ЮСУФ

   Рождена дата :   05.02.1962 Г.

   Образование:     СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

   Тел.                    0879 63 57 43

 


КМЕТ НА С.ВОЙВОДЕНЕЦ

 

   Трите имена:       АФЕТ ЕНВЕР КЮЧЮККУЛ

   Рождена дата :    29.02.1964 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 38                                 

 


КМЕТ НА С.ГЛЕДКА

 

   Трите имена:        ЯКУБ БЕХЧЕТ ЯКУБ

   Рождена дата :    23.01.1987 г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 33                                  

 

 

КМЕТ НА С.ГОЛОБРАДОВО

 

   Трите имена:       ИСМЕГЮЛ ИСМАИЛ ХАЛИЛ

   Рождена дата :    18.03.1982 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 58 08

 


КМЕТ НА С.ГОЛЯМ ИЗВОР

 

   Трите имена:      ТЯНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

   Рождена дата :   04.06.1958 г.

   Образование:     СРЕДНО

    Тел.                  0879 63 57 41

 


КМЕТ НА С.ДОЛНО БОТЕВО

 

   Трите имена:       ШЮКРЮ ЮСЕИН АБДУЛЛАХ

   Рождена дата :    23.11.1965 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                    0879 63 58 10

 


КМЕТ НА  С.ДОЛНО ПОЛЕ

 

   Трите имена:       СЕВИНЧ ОРХАН ИСМАИЛ

   Рождена дата :    17.10.1965 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                      0879 63 57 36                               

 


КМЕТ НА С.ДОЛНО ЧЕРКОВИЩЕ

 

   Трите имена:       НАЗИЛЯ БАСРИ АЛИ

   Рождена дата :     02.02.1983 г.

   Образование:       СРЕДНО

   Тел.                       0879 63 57 46

 


КМЕТ НА С.ЖЪЛТИ БРЯГ

 

   Трите имена:       РАДКА КОЛЕВА ТЕНЕВА

   Рождена дата :    26.09.1953 Г.

   Образование:      СРЕДНО-СПЕЦИАЛНО

   Тел.                      0879 63 57 32КМЕТ НА С.ЗИМОВИНА

 

   Трите имена:       ФЕЙЗИ САЛИФ СЮЛЕЙМАН

   Рождена дата :     15.04.1966 г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                       0879 63 57 25КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА С.КЛАДЕНЕЦ

 

   Трите имена:       НЕБИБЕ ИЛЯЗ ЮМЕР

   Рождена дата :    08.01.1959 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                      0879 63 57 28КМЕТ НА С.КРАЛЕВО

 

   Трите имена:       НЕЖДЕТ МЕХМЕДЕМИН ХАСАН

   Рождена дата :    10.07.1973 Г.

   Образование:      СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

   Тел.                     0879 63 57 42

 

 

КМЕТ НА С.ЛЯСКОВЕЦ 

   Трите имена:       НАЗМИ МАХМУД ЮСУФ

  Рождена дата :    13.07.1960 г.

  Образование:      СРЕДНО

  Тел.                      0879 63 57 31

                              

 

КМЕТ НА С.МАДЖАРИ

 

   Трите имена:       ХАМДИ ХАЛИЛ ИСМАИЛ

   Рождена дата :    17.07.1965 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 44

                 

 

КМЕТ НА С.МАЛЪК ИЗВОР

 

   Трите имена:       МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД

   Рождена дата :    02.02.1969 г.

   Образование:      ОСНОВНО

   Тел.                     0879 63 57 40

 

 

КМЕТ НА С.ПОПОВЕЦ

 

   Трите имена:       НЕЖДЕТ ИБРАХИМ ТАХИР

   Рождена дата :    25.01.1954 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 34

                             


КМЕТ НА С.ПЧЕЛАРИ

 

   Трите имена:       МУСТАФА ИЗЕТ ШЕН

   Рождена дата :    08.03.1960 Г.

   Образование:      СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

   Тел.                     0879 63 57 29

                 

 КМЕТ НА С.ПЪТНИКОВО

 

   Трите имена:       РАМИС ХАСАН АЯЗ

   Рождена дата :    11.03.1969 г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 47

  

КМЕТ НА С.РАБОВО

 

   Трите имена:       РЪДВАН ИСМАИЛ ДЖУМХУРЬОНАЛ

   Рождена дата :    18.04.1967 Г.

    Образование:      СРЕДНО

   Тел.                     0879 63 57 45

                             

КМЕТ НА С.СВЕТОСЛАВ

 

 

   Трите имена:       АХМЕД МУСТАФА ЗАИД

   Рождена дата :   18.07.1959 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                    0879 63 57 27

                          

 

КМЕТ НА С.СИЛЕН

 

   Трите имена:       ХАЛИБРЯМ ЕМИН ЕМИН

   Рождена дата :    31.12.1989 Г.

   Образование:      СРЕДНО

   Тел.                    0879 63 57 24

                             

КМЕТ  НА С.ТЪНКОВО


   Трите имена:        ИВАН РУСЕВ ГЕОРГИЕВ

   Рождена дата :    19.04.1972 Г.

   Образование:       СРЕДНО 

   Тел.                     0879 63 57 39

                             

КМЕТ НА С.ЦАРЕВА ПОЛЯНА

 

   Трите имена:        РОСЕН ВАСИЛЕВ АПОСТОЛОВ

   Рождена дата :    30.01.1963 Г.

   Образование:      СРЕДНО СПЕЦИАЛНО

   Тел.                     0879 63 58 57