Открито управление

» Мерки за подпомагане гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България на 26 май 2019 г.

» Видеоклип за машинно гласуване

» Разяснителна кампания на ЦИК /Кои български граждани имат право да гласуват, Избиратели с трайни увреждания, Как се гласува, Гласове с преференция/

» Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

» СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ  УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

» Заповед №176 от 17.04.2019 г. на кмета на община Стамболово за определяне на места за поставяне на агитационни материали за Избори ЕП-2019.

» СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСТНО ИЗБОРИ ЗА ЕП- 2019

» Покана за консултации за СИК в община Стамболово

» ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ І за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

» Заповед №172 от 08.04.2019 г. на кмета на община Стамболово за определяне места за обявяване на избирателните списъци

» Заповед №166 от 01.04.2019 г. на кмета на община Стамболово за образуване на избирателни секции и места за глазуване