ДЕКЛАРАЦИИ
 
по чл. 12, т.1 и т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от общинските съветници мандат 2015-2019г.
 
 
 
№ ПО
РЕД
ИМЕ
 ДЕКЛ.
чл. 12, т.1
 
 ДЕКЛ.
чл. 12, т.2

1

2
 3 4
 1  Маджид Реджеб Мандажъ
 2  Кязим Мехмед Йълдъз
 3  Емине Адем Юнуз
 4  Гюнер Фариз Сербест
 5  Себахтин Шакир Халил
 6  Юсеин Хасан Руфат
 7  Ербил Халим Халим
 8  Ремзи Хасан Хюсню
 9  Мустафа Талиб Йълмаз
 10  Фатмегюл Мехмед Джебели
 11  Исмаил Кадир Салиф
 12  Бейхан Ахмед Мехмед
 13  Рушен Ахмед Мехмед
 14  Гочо Делчев Гогов
 15  Господин Райчев Господинов
 16  Стефан Василев Ночев
 17  Радостин Димчев Димчев