Открито управление
 
Открит конкурс
 
По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП
  
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
 
 
 
 

 
 
Търг
 
 
С явно наддаване за отдаване под наем и за продажба на имоти общинска собственост.
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук   .
 
 
 

 
 
Търг
 
 
За участие с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.
 
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук   .
 
 
 

 
 
Открит конкурс
 
По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
  
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
 
 
 

 
 
 
Открит конкурс
 
По реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП
  
Пълния пакет с тръжната документация може да изтеглите от тук .
Заповед №136 от 13.03.2019 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс.

 

 


 

 

 Търг

Община Стамболово обявява публичен търг за продажба и за отдаване под наем на имоти собственост на Община Стамболово.

Пълния пакет с тръжна документация може да изтеглите от ТУК .