Открито управление
Открит конкурс
 
По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП
  
Пълния пакет документацията може да изтеглите от тук .
 
 

 
 
Открит конкурс
 
По реда на НУРВИДГТДОСПДНГП
  
Пълния пакет с документацията може да изтеглите от тук .
 
Заповед №42 от 31.01.2020 г. на Кмета на община Стамболово за класиране на кандидатите в открития конкурс.
 
Протокол към Заповед №42 от 30.01.2020 г.