СТРУКТУРА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :Трите имена:

Ербил Халим Халим
Рождена дата:
 
Образование:
 
Тел. за конткати:

 

 

 

ОБЩ БРОЙ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ –  17 , в т. ч. :

 

ДПС  -  14

 

ГЕРБ – 2

 

БСП – 1

  

 

ПРЕСТАВИТЕЛНА  ГРУПА : ” Движение за права и свободи”

Али Ахмед Али

Бекир Юмер Бекир

Гюлфие Мехмед Шенкова

Егемен Гюнер Сербест

Емине Адем Юнуз

Зелие Галиб Мюмюн

Маджид Реджеб Мандаджъ

Метин Мохамед Шабан

Мехмед Мустафа Мехмед

Мухлис Фариз Сербест

Ремзи Хасан Хюсню

Себахтин Шакир Халил

Хидает Неджатин Хасан

 

 

 

Представители „ ГЕРБ” 

Венелин Асенов Асенов

Николай Стойчев Бечев

 


Представители „ БСП”

Делчо Георгиев Тенев