Открито управление

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Стамболово  съобщава за  получено уведомително писмо от ДФЗ-РА относно окончателно плащане по проект “Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово” по договор с ид. №26/321/01163 от 19.11.2012 г.

Писмо за одобрение на окончателното плащане от ДФЗ-РА с изх. №01 - 0800/3373 от 13.05.2015 г.

 

 Съобщения по изпълнение на проект с ид. № 26/321/01163 от 19.11.2012 г.

Решение за публикуване 01163

Изменение на  Наредба N 25 на МЗХ

Решение за публикуване 01162

Изменение на  Наредба N 25 на МЗХ