КМЕТ НА ОБЩИНА

 


Трите имена: АДНАН КЯЗИМ ЙЪЛДЪЗ
Рождена дата:
30.10.1981 г.

Образование:

 

ВИСШЕ

 

Тел.  
email: [email protected]
Правомощия  

 

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

 

 


СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

Трите имена:            МОХАМЕД ИЗЕТ ЮСЕИН                                  

Рождена дата:          09.12.1961 г.                             

Образование:           ВИСШЕ-МАГИСТЪР, ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ -                 

                                „ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА И ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ,

           ВИХВП

тел.                           03721 / 2234, ВЪТР. 123                                                 

е-mail:                      mohamed­[email protected]