Открито управление

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 .10.2015 г. 

 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.

Информационен лист референдум 25.10.2015 г.

Покана за консултации при кмета на община Стамболово за определяне съставите на СИК

Избирателен списък за Избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 Избирателен списък за провеждане на Референдум на 25.10.2015 г.

Заповед N 525 за определяне на местата на които ще се обявят избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум

Приложение № 12-МИ - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 16-МИ - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Решение № 1671-МИ/НР от 01.09.2015 г. на ЦИК за назначаване и състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) Стамболово

Заповед N 504 за образуване на секции на територията на община Стамболово.

 КОЙ, КЪДЕ, КАК? - Указания и насоки за избори за кметове и общински съветници 2015г.

 До местните ръководства на парламентарно представените партии.Покана за среща във връзка с провеждането на избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015г., Ви каня на 24.08.2015 от 10.00 часа в сградата на Общинска Администрация Стамболово зала N20 за провеждането на консултацииза определяна състава и броя на членовете на ОИК - Стамболово.

Поканата може да изтеглите от ТУК.

 

Протокол от извършено заседание на комисия назначена със заповед N268 на кмета на Обшина Стамболово относно извършение адресни регистрации за промяна на адрес. 

Пълния протокол от заседанието може да изтеглите от ТУК.

 

Заповед № 497 относно населени места , в които ще се провеждат избори за кмет на кметство на 25.10.2015г.