Открито управление

 "Заповед №186/15.05.2014 г. на кмета на община Стамболово за промяна на адрес на избирателна секция (място на гласуване)  за секция № 29 30 00 012 с. Жълти бряг - от сграда на НЧ "Съзнание"  в сграда на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий".

Списък на заличените имена от избирателните списъци за избори за ЕП 2014.

Информация относно гласуване с удостоверения на друго място извън постоянното местожителство.

 Списък на секциите на които , ще могат да упражнят правото си на глас лицата с увреждания.

 Списък с телефонните номера в избирателните секции на територията на община Стамболово.

 Списък на избирателите с право на глас  за избори  за Европейски парламент 2014.

Писмо-покана до партиите относно дискусия за провеждането на избори за ЕП 2014.

 Заповед № 135/07.04.2014 г. за местата за обявяване на избирателните списъци Част І за избори за ЕП 2014

Заповед 111/26.03.2014г. за образуване на избирателни секции.