Открито управление
  На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика
в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния
 
Пълен избирателен списък с гласоподавателите  в община Стамболово за националния референдум  на 27.01.2012г.
  
На основание чл.8, ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 54, ал.3 от Изборния кодекс (ИК),   Кмета на община Стамболово издаде заповед № 601 от 22.11.2012 г. с която определи местата за обявяване на  избирателните списъци за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

На основание чл.7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) , чл. 71, ал.2 и 3 от Изборния кодекс (ИК), Кмета на община Стамболово издаде заповед № 602 от 22.11.2012 г. с която образува избирателни секции за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.
 
Покана за консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Стамболово