Документ за пенсиониране- УП 2
Документ за трудов стаж- УП 3 /30/
Удостоверение от общ характер