Открито управление

               Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
                                 в изборите за народни представители на 12 май 2013 г

 

 Във връзка с подготовката и произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 12.05.2013г. Ви каня на 08.04.2013г.от 9.00 часа в заседателната зала N 20  в Общинска администрация Стамболово,за консултации за определяне съставите на СИК.

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители 2013 г..

 

Заповед N104 на основание чл.54 ал.3 от Изборния кодекс  за определяне на местата на избирателните списъци  провеждане на избори за народни представители 2013 г..

 Приложение към заповед N104.

Заповед N105 на основание на чл.71 ал.2, ал.3 от Избирателни кодекс във връзка  с Указ 58 на Президента на Република България за образуване на избирателни секции провеждане на избори за народни представители 2013 г.. и утвърждаване на номерацията им.

 Приложение към заповед N105.