Открито управление

УКАЗ № 283 от 28.07.2009 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община Стамболово, област Хасково, на 24.10.2009 г.


Издаден от Президента на РБ, обн., ДВ, бр. 63 от 7.08.2009 г.


На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за местните избори

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам частичен избор за кмет на община Стамболово, област Хасково, на 24 октомври 2009 г.

Издаден в София на 28 юли 2009 г.

 

ЗАПОВЕД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.108 АЛ.1  Т.5 ОТ  ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ(ЗМИ)