Решения на Общински съвет Стамболово 2005 г. (1. част)

Решения на Общински съвет Стамболово 2005 г. (2. част)

Решения на Общински съвет Стамболово 2006 г. 
Решения на Общински съвет Стамболово 2007 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2008 г. 
Решения на Общински съвет Стамболово 2009 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2010 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2011 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2012 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2013 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2014 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2015 г. (1. част)
Решения на Общински съвет Стамболово 2015 г. (2. част)
Решения на Общински съвет Стамболово 2016 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2017 г.
Решения на Общински съвет Стамболово 2018 г.
Решения на Общински съвет Стамболово до ноември 2019 г.