Открито управление

Заповед №40 на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 32, т. 6 и чл. 38 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Стамболово.

 

Заповед на Кмета на община Стамболово относно утвърждаване номерацията, обхвата и адреса на избирателни селища на територията на община Стамболово във връзка с провеждането на избори за Народно събрание.

 

Заповед на Кмета на община Стамболово за определяне на местата за избирателните списъци.

 

Писмо до Ръководствата на партии и коалиции за провеждане на консултации за сформиране на СИК.

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

Заповед №71 на основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с осигуряване на нормална обстановка по време на деня за Избори за народно събрание на 26 март 2017 г.