ДЕКЛАРАЦИИ
 
по чл. 12, т.1 и т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
 
 
№ ПО
РЕД
ДЛЪЖНОСТ 
 ДЕКЛ.
чл. 12, т.1
 
 ДЕКЛ.
чл. 12, т.2

1

2
 3 4
 1  Кмет на община
 2  Заместник-кмет на община
 3  Заместник-кмет на община
 4  Заместник-кмет на община
 5  Кмет на с. Балкан
 6  Кмет на с. Бял кладенец
 7  Кмет на с. Воденци
 8  Кмет на с. Войводенец
 9  Кмет на с. Гледка
 10  Кмет на с. Голобрадово
 11  Кмет на с. Голям Извор
 12  Кмет на с. Долно Ботево
 13  Кмет на с. Долно Поле
 14  Кмет на с. Долно Черковище
 15  Кмет на с. Жълти бряг
 16  Кмет на с. Зимовина
 17  Кметски наместник на с. Кладенец
 18  Кмет на с. Кралево
 19  Кмет на с. Лясковец
 20  Кмет на с. Маджари
 21  Кмет на с. Малък извор
 22  Кмет на с. Поповец
 23  Кмет на с. Пчелари
 24  Кмет на с. Пътниково
 25  Кмет на с. Рабово
 26  Кмет на с. Светослав
 27  Кмет на с. Силен
 28  Кмет на с. Тънково
 29  Кмет на с. Царева поляна