Справка

 

на туристическите обекти в Община Стамболово, съгласно раздел ІV от Закона за туризма и чл. 1, ал. 2 от Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

 

 

І. Места за настаняване

 

 

 

1. Места за настаняване и средства за подслон :