Открито управление

Открита Процедура

за

Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект:„ Реконструкция на път HKV1170/III-505”/Корен-Малък извор Кралево- Кладенец-Зимовина /III-5072 от  км 0+ 000 до км 1+983 и от км 3 +940   до км 9+124” до км 9 124я ”, Община Стамболово 

  Пълния пакет с тръжните документи може да изтеглите от ТУК.
 
 

Открита Процедура

за

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово
 
 Пълния пакет с тръжните документи може да изтеглите от ТУК.