Открито управление

ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

 

» Баланс на община Стамболово-2019-ІІІ

» Баланс на община Стамболово-2019-ІІ

» Баланс на община Стамболово-2019-І

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

 Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

 


ОТЧЕТИ ЗА 2018 Г.

» Баланс на община Стамболово-2018-ІV

» Баланс на община Стамболово-2018-ІІІ

» Баланс на община Стамболово-2018-ІІ

» Баланс на община Стамболово-2018-І

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

  

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

  Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

 Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

  

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

  

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. 

» Тримесечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018 г. 

» Месечен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - КСФ

» Месечен отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - РА

 

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018-31.12.2018г.

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2018-31.03.2018г.

 


ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г.

» Баланс на община Стамболово-2017-ІV

» Баланс на община Стамболово-2017-ІІІ

» Баланс на община Стамболово-2017-ІІ

» Баланс на община Стамболово-2017-І

 

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.12.2017г.

» Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - ДМП (Трето тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Трето тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - ДЕС (Второ тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Второ тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Второ тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Второ тримесечие)

» Отчет за сметките за чужди средства (Първо тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - КСФ (Първо тримесечие)

» Отчет за средствата от ЕС - РА (Първо тримесечие)

» Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2017-31.03.2017г.

 


ОТЧЕТИ ЗА 2016 Г.

»  ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 2016

» Баланс на община Стамболово-2016-ІV