Открито управление

Търг

 

 

 ЗА УЧАСТИЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА  ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН:(08.07.2016г.)

 

  Пълния пакет с тръжна документация  може да изтеглите от ТУК.
 
Резултати от класирането: