Открито управление

»  БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2020   (Публикуван на 31.01.2020г.)

»  БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2019   (Публикуван на 12.02.2019г.)

»  БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2018   (Публикуван на 19.02.2018г.)

»  БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2017