Портал за административни услуги - обща информация

Добре дошли в Портала за административни услуги на Община Стамболово 

Община Стамболово е оператор на лични данни, регистриран с Удостоверение № 163412/06.07.2010г. С регистрацията си и въвеждането на данните си в заявлението за услуга Вие се съгласявате да ги предоставите на общината за обработване.

За да ползват електронните услуги, гражданите трябва да се регистрират в портала.

Регистрираните потребители могат да подават заявления за извършване на административни услуги, предлагани от общината и да следят тяхното движение.

Нерегистрирани потребители могат да:

  ·         Разглеждат страниците на портала

·          Преглеждат услугите, предлагани от общината, без възможност да подават заявления за тях.

·           Работят с Регистъра на общинската собственост.

Регистрация

Вход с потребителско име и парола

За да се регистрира, потребителят трябва да попълни регистрационната форма:

·          В зависимост от избора дали се регистрирате като физическо или юридическо лице, формата ще се презареди с необходимите полета.

·          Попълването на всички полета е задължително.

·          Паролата трябва да е минимум 8 символа и е добре да съдържа латински букви – малки и главни, и цифри.

·          Поле за въвеждане на код за сигурност (CAPTCHA код)Кодът е трудно четим за роботи и се използва, за да се предотврати възможността ботове да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата.

·          След попълване на всички полета, натиснете бутон „Изпрати”

·          Профилът ви автоматично се активира от Системата

 Вход с Универсален електронен подпис

Потребителите, които ползват УЕП, ще могат да влизат в системата с електронния си подпис. За целта те трябва да са се регистрирали. При натискане на бутон „Вход с УЕП” системата идентифицира собственика на електронния подпис. Всички действия, извършвани от потребителя, идентифициран с УЕП, минават през https протокол.  

След като сте се регистрирали успешно можете да Подадете заявление за услуга през Портала.

Портала предлага два вида услуги:

·         Сертифицирани и активни в ЕСОЕД услуги - избират се от меню “Онлайн услуги” и  могат да се заплатят по електронен път чрез E-Pay.

·         Несертифицирани услуги - избират се от меню “Административни услуги”, могат да се платят по банков път или на място в общината.  

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по електронен път, след натискане на бутон „Потвърди” той се препраща в системата на e-Pay, където да извърши плащането.

За да се извърши плащане на услугата по електронен път регистрирания потребител е нужно да има регистрация в системата на е-Рау.

Ако потребителят е избрал да заплати услугата по банков път данните за банкова сметка се показват в иконата .    

Можете да прикачвате файлове с формуляр за заявление на услугата и други формуляри с големина до 2 Mb и със следните формати: doc, docx, xls, xlsx, pdf, eml.

 Отговорността за съдържанието и достоверността на данните попълнени в заявленията за услуги изтеглени от портала и в електронната форма за заявяване на услуга, както и за прикачените допълнителни файлове с документи е на заявителя.

 

Порталът за административни услуги осигурява информация на потребителите на административни услуги, относно видовете, цени, срокове, необходими документи, начин на заявяване и получаване на услуги от общинска администрация Стамболово чрез заявяване по електронен път, включително и възможност за заплащане на част от тях чрез интернет банкиране.

 

Информация за предоставяните от Община Стамболово услуги може да бъде получена от:

1. Центъра за информация и услуги на гражданите, който е основно звено за административно обслужване на адрес:

с. Стамболово, община Стамболово, област Хасковска, пощенски код 6362

телефон за връзка:  03721/2234;

2. Интернет адрес: www.stambolovo.bg;  

3. Информационните табла в ЦИУГ в общинския център;

4. Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

 

Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

1. В звеното за административно обслужване - Центъра за информация и услуги на гражданите, дирекция УТТООС - за технически услуги и в отдел Местни приходи;

2. На интернет адрес: www.stambolovo.bg  с възможност за изтегляне и подаване.

 

НОВО! На основание чл.11 от Наредбата за административното обслужване, отпада необходимостта да се предоставят документи, издавани от общинска администрация Стамболово, при заявяване на друга услуга.