СЪОБЩЕНИЕ
 
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ УЧАСТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.
 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18 МАЙ 2019 Г. (СЪБОТА) ОТ 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАМБОЛОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК. ОБУЧЕНИЕТО Е ОРГАНИЗИРАНО ОТ РИК ХАСКОВО

 
 
 
 
 
 
ОТП
ПРИ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО