Добре дошли в сайта на Община Стамболово         
 
Община Стамболово е разположена на територията на Област Хасково и е с площ от 277 кв. км. Намира се в североизточната част на Източните Родопи и отстои на 22 км. от Областния център. Тя е облагодетелстван от природата кът на нашата страна, земя с богата история и благоприятно географско разположение. Настоящето й се гради с динамичността и инициативността на местното население.

Община Стамболово се състои от 26 населени места. Релефът й е пресечен, полупланински. На нейна територия са разположени над 80 микроязовира. По поречието на р.Арда се намират най-плодородните земеделски земи. Дялът на обработваемата земя представлява 67,2% от общата територия на общината.

Климатът в община Стамболово е умерено континентален. Зимата е сравнително мека с минимални температури от 0 до минус 5 - 7 градуса по Целзий. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 35 - 37 градуса. Средната зимна температура е около 0 градуса по Целзий, а през лятото - 25 градуса.

Туристически гид на Община Стамболово Онлайн проверка на задължения
Travel guide of the municipality Stambolovo Онлайн проверка на състоянието на документ
 

Ταξιδιωτικός Οδηγός της Stambolovo δήμου

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


 
Новини
Кметство

  

АДНАН КЯЗИМ ЙЪЛДЪЗ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Контакти

Централа: 037 207 000

Факс: 037 207 001

e-mail: obshtina.stambolovo@gmail.com

              kmet_stambolovo@dir.bg

Работно време:

ЦИУГ: 08.00-12.00 и 12.30 -16.00

МДТ:   08.00-12.00 и 12.30 -16.00

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ/КОНСУЛТАЦИИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ДО 30.09.2014 Г.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА СЛЕД 01.10.2014 Г.

Сключени споразумения за землищата на територията на област Хасково по чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

  

ПОС Терминал

    

   
Анкета
Използвате ли електронните услуги, които предлага Общинска администрация Стамболово?
ДА
НЕ